شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: دهه فجر براى كشور ما يك فرصت تاريخى بود و ملت ما را از يك حصار بسيار خطرناك خارج كرد. تا وقتى يك ملت در حصار استبدادِ يك حكومت وابسته و فاسد و ضدّ مردم و ضدّ فرهنگ و دين قرار دارد، هيچ چيز زيبا و مطلوبى كه زندگى آنها را از لحاظ مادّى و معنوى اعتلاء بخشد و پيش ببرد، نمى‏ تواند در بين آنها پا بگيرد.  مقام معظم رهبری: ايّام دهه فجر براى ملت ايران، روزهاى فراموش نشدنى است. از هنگام ورود امام تا وقتى كه به‏ كلّى كمر طاغوت به دست اين مردم شكست، اين ملت روزهاى پُرشكوه و پرحماسه‏ اى را گذراند. دهه فجر، مظهر آن شكوه و عظمت و فداكارى ملت ايران است. عزّت ايران و ايرانى، بلكه عزّت اسلام و مسلمين، در اين دهه، به‏ دست ملت مقاوم و شجاع و قهرمان ايران پايه‏ گذارى شد.