شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 


بیمارستان ها


 

بیمارستان فاطمیه (س)خوانسار

 

آدرس : اصفهان ، خوانسار ، خیابان ۱۳ محرم بیمارستان فاطمیه (س)

تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰

وب سايت : www.khansarhealth.mui.ac.ir

ايميل : Fatemieh-Stat@ Sim.mui.ac.ir

 

بيمارستان فاطميه(س)

 

بيمارستان فاطميه(س)درسال ۱۳۵۲بازيربناي ۲۵۰۰ مترمربع بانام بيمارستان امدادي فاطميه تاسيس شدودر سال ۱۳۷۵ نيز۴۸۰۰مترمربع به زير بناي آن اضافه شدكه جمع زيربناي فعلي بيمارستان حدود۷۴۶۳مترمربع مي باشد.