شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 


دانشگاه ها


دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار در سال ۱۳۷۴ با صدور مجوز از سوي شوراي گسترش وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري تحت عنوان مركز آموش عالي خوانسار با يك رشته تحصيلي رياضي كاربردي در مقطع كارشناسي كار خود را آغاز كرد. در سال ۱۳۸۰ اولين ساختمان اداري ،آموزشي اين مركز بازير بناي ۵۰۰۰ متر مربع كه با اعتبار مردمي توسط خيرين خوانساري مقيم تهران احداث شده بود افتتاح و همزمان مركز آموزش عالي به دانشكده رياضي و كامپيوتر ارتقا پيدا كرد.درسالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ رشته هاي آمار روزانه و شبانه و رياضي كاربردي شبانه نيز ايجاد گرديد. همچنين تعداد ۶ نفر هيات علمي بصورت استخدام و بورسيه جذب گرديدند. در سال ۱۳۸۵ اولين خوابگاه مجهز خواهران با ظرفيت ۲۶۴ نفر و امكانات كامل توسط خير نيكوكار آقاي حاج فضل اله جواهري احداث و افتتاح گرديد. در اين دانشكده امكانات رفاهي شامل خوابگاه خواهران ،سلف سرويس صبحانه ،ناهار و شام در دومكان دانشكده و خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و امكانات آموزشي شامل كتابخانه، سايت كامپيوتر و ديگر امكانات لازم ايجاد گرديده است. تعداد دانشجويان در حال حاضر نزديك به دويست نفر مي باشد.

 آدرس: خوانسار جاده اصفهان - منطقه باغکل شهرک دانشگاهی خوانسار

دانشگاه پیام نور خوانسار:

آدرس: خیابان شهدا - دانشگاه پیام نور واحد خوانسار

وب سایت: http://khansar.isfpnu.ac.ir

دانشگاه پیام نورمرکزخوانساردرسال1355تحت عنوان دانشگاه آزاد ایران تأسیس شد.درابتدا فاقد ساختمان وفضای آموزشی بود وفعالیتهای آموزشی خود را دریک ساختمان اجاره ای وبا استخدام15نفرهیأت علمی و14نفر کارمند در مرکز شهر شروع کرد.اولین رشته های تحصیلی آن عبارت بودند از رشته علوم تندرستی وتربیت معلم که درهررشته تعداد50 نفردانشجوپذیرفته ومشغول به تحصیل شدند.قطعه زمینی توسط یکی ازافراد خیّر به نام حاج علی آقاشجاعی اهدا وعملیات ساختمانی دانشگاه به همت والای سایرشهروندان خوانساری آغازگردید.باشروع انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل ودانشجویان آن به سایردانشگاهها و کارکنان نیزبه ادارات دیگرانتقال یافتند.پس ازانقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد ایران با چند مجتمع عالی و دانشکده دیگرادغام وبا نام دانشگاه علامه طباطبایی شروع به کارکرد.این درحالی بودکه مرکزخوانساربه دلایلی ازادامه فعالیت بازماند.درسال1367دانشگاه علامه طباطبایی تجزیه وبخشی ازآن تحت عنوان دانشگاه پیام نورمنفک و به طورمستقل با استفاده ازروش آموزش از راه دورشروع به فعالیت نمود.

 

دانشگاه آزاد اسلامی خوانسار:

آدرس :استان اصفهان، خوانسار، بلوار شهید صادقی

 تلفن : 6-03157233774

 دانشکده فنی و حرفه ای هاشمی دختران خوانسار:

  آدرس: خوانسار منطقه باغکل- شهرک دانشگاهی.شماره تماس:0315722633

 

دانشکده پردیس کشاورزی خوانسار:

آدرس : خوانسار- بیدهند