شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 


گویش خوانساری


 

گویش خوانساری یکی از لهجه های حد فاصل بین لهجه های شمالی و لهجه های جنوبی دسته غربی است. این گویش هر چند بخش بیشتر واژه های آن با فارسی یکسان است،اما به لحاظ برخی واژگان خاص و تصریف افعال با فارسی تفاوت دارد. ویژگی خاص تصریف افعال سبب ماندگاری این گویش به خصوص اصالت آن شده است.

برای آشنایی بیشتر با این گویش زیبا و اصیل می توانید نسخه الکترونیکی کتاب جامع گویش خوانساری که به همت و قلم استاد مرتضی اشرفی ( خوانساری) نوشته شده است را دانلود نمایید.

 

 فصل اول کتاب گویش خوانساری

 

*************************

فصل دوم کتاب گویش خوانساری

  

*************************

فصل  سوم کتاب گویش خوانساری

 

 

 

 


آوا نگاری اشعار یوسف بخشی  

زنده یاد یوسف بخشی شاعر خوش قریحه و نام آشنای خوانساری در تابستان ۱۲۹۸ شمسی در خوانسار به دنیا آمد و تحصیلات خود در علوم قدیمه و دروس جدیده را تا آنجا که میسر بود از محضر اساتید و فضلای خوانسار فرا گرفت.در سال ۱۳۲۲شمسی، از خوانسار به اراک و از آنجا به الیگودرز رفت و به‌ سال ۱۳۳۰شمسی به ‌تهران مهاجرت کرد.آثار چاپ شده بخشی بدین قرار است:
ترانه خوانسار به لهجه محلی که در سال ۱۳۳۴ به چاپ رسیده است.
تذکره شعرای خوانسار که در سال ۱۳۳۶ به چاپ رسیده است.
مشاعره دو شاعر (مکاتبات منظوم لاهوتی گلپایگانی و بخشی خوانسار)  در دو جلد که جلد اول در سال ۱۳۳۷ و جلد دوم در سال ۱۳۳۸ به چاپ رسیده است.

 در ادامه برای آشنایی بیشتر با گویش خوانساری می توانید بخش هایی از کتاب آوا نگاری اشعار یوسف بخشی که به قلم استاد مرتضی میراشرفی (خوانساری)نوشته شده است را دانلود نمایید 

 

دانلود فصل اول-بخش اول

 

 

 

 

 

دانلود فصل دوم _بخش اول

 

 

 

 

 

دانلود فصل دوم _بخش دوم

 

 

 

 

 

دانلود فصل دوم_بخش سوم

 

 

 

 

دانلود فصل دوم_بخش چهارم

 

 

 

 

دانلود فصل دوم_بخش پنجم

 

 

 

 

دانلود فصل دوم_بخش ششم

 

 

 

 

دانلود فصل دوم _بخش هفتم

 

 

 

 

 

دانلود فصل دوم بخش هشتم

 

 

 

 

 

 

دانلود فصل سوم_ بخش اول 

 

 

 

 

 

دانلود فصل سوم _بخش دوم 

 

 

 

 

دانلود فصل چهارم_بخش اول 

 

 

 

 

 

دانلود فصل چهارم_بخش دوم 

 

 

 

 

دانلود فصل چهارم_بخش سوم

 

 

 

 

دانلود فصل چهارم بخش چهارم 

 

 

 

 

 

دانلود فصل چهارم _بخش پنجم 

 

 

 

 

دانلود فصل چهارم _بخش ششم