شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مناقصه  شماره 8264

آگهی مناقصه شماره 8264

11:27 1396/10/26

شهرداری خوانسار به استناد ابلاغ موافقت نامه شماره 1525308 مورخ 96/8/30 سازمان دیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به انجام عملیات تامین تجهیزات و راه اندازی پایش تصویری خوانسار با اعتبار 2200000000 ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.شرایط:

  1. پیشنهاد دهندگان می بایست دارای صلاحیت فنی در رشته مرتبط باشند.
  2. محل تامین اعتبار: الف) اسناد خزانه اسلامی از محل تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با سررسید      98/8/20 وب) ادارات ذیربط و بدون تعدیل می باشد.
  3. پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 110000000 ریال به حساب 0105922986005 به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماه به مبلغ مذکور در وجه شهرداری خوانسار اقدام نمایند.
  4. پیشنهاد دهندگان از تاریخ 96/10/21 لغایت پایان وقت اداری 96/11/7  مدارک ذیل را در پاکت لاک و مهر شده شامل

الف)محتوی برگ استعلام و ضمانتنامه پیمانکار

ب) محتوی برگ پیشنهاد قیمتها همراه با آنالیز بهای مربوط می بایست تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری فرمایند.

  1. زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخ 96/11/8 می باشد.
  2. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مربوطه به حراست شهرداری مراجعه و یا با تلفن 57770847 شهرداری تماس حاصل فرمایند.
  3. درصورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکت ها ،شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
  4. شهرداری در رد یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 


588
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.