شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مزایده-نوبت اول

آگهی مزایده-نوبت اول

16:46 1397/2/24

شماره 1176

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 1321 مورخ 18/2/97 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان آیت اله خوانساری، مقابل امامزاده احمد(ع) را به شرح ذیل به بالاترین قیمت به فروش برساند:ردیف

آدرس

شماره پلاک

متراژ

قیمت -مترمربع

کاربری

1

زمین واقع در خیابان آیت اله خوانساری، مقابل امامزاده احمد(ع)

251

77/135 مترمربع

7000000

مسکونی

 

1)      متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 31/2/97 پیشنهاد خود را در خصوص پلاک فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

2)       زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1/3/97 می باشد.

3)      متقاضی می بایست مبلغ 50000000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری فرمایند.

4)      در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها ، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد نمود.

5)      . به پیشنهاداتی که رد یا مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)      کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7)      متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات در ساعات اداری به دفترفنی و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.


184
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.